Logo VRUBrandweer

Wetten en regels

ehbo 7

Een table-topoefening is een aanvullend middel om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te bevorden. Instellingen moeten verder aan diverse wetten en regels voldoen.

 

Arbeidsomstandighedenwet
Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Dit is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet. Bedrijfshulpverleners zorgen ervoor dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij brand en ongevallen. Als het pand ontruimd moet worden zorgen zij ook voor het alarmeren en evacueren van de aanwezigen in het pand. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen hiervoor zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

 

Arbeidsomstandighedenbesluit
In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers zich zo snel mogelijk in veiligheid moeten kunnen brengen als dat nodig is. Dat kan betekenen dat de werkgever moet zorgen voor noodverlichting in een gebouw en/ of bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie. Welke maatregelen een werkgever moet nemen, hangt af van de situatie op de werkplek(ken).

 

Bouwbesluit & Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken
In het Bouwbesluit en het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (Gebruiksbesluit) wordt beschreven aan welke eisen moet worden voldaan voor de brandveiligheid. Het Bouwbesluit zorgt ervoor dat het gebouw veilig is. Het Gebruiksbesluit regelt het brandveilig gebruik van het gebouw.

 

Gebruiksbesluit
Het Gebruiksbesluit geldt voor iedereen die een gebouw of bouwwerk beheert, met uitzondering van eensgezinswoonruimte. In een gebruiksvergunning staat onder andere of er een ontruimingsplan moet worden gemaakt en of en hoe vaak een organisatie een ontruiming moet oefenen. Of er een vergunning moet worden aangevraagd of alleen een melding moet worden gedaan, is afhankelijk van waarvoor een gebouw gebruikt wordt.

 

Gebruiksvergunning
Er moet een gebruiksvergunning worden aangevraagd als er:

  • nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen
  • dagverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
  • dagverblijf wordt geboden aan meer dan 10 kinderen, lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

Zieken- of verzorgingshuizen, psychiatrische instellingen, kinderdagverblijven, voor- en naschoolse opvang, basisscholen en hotels moeten dus een gebruiksvergunning aanvragen. In de vergunning staat aan welke brandveiligheidsmaatregelen moet worden voldaan. De brandweer controleert organisaties hierop.

 

Gebruiksmelding
Biedt een locatie verblijf aan meer dan 50 mensen dan kan worden volstaan met een gebruiksmelding. Dit geldt voor bijvoorbeeld middelbare scholen, kantoren, congrescentra, kerken, moskeen, openbare gebouwen, sportzalen, winkels.

Als er woonverblijf wordt geboden aan meer dan 5 personen (bijvoorbeeld bij kamerverhuur) dan moet ook een melding worden gedaan.

U bevindt zich op de publiekssite van de brandweer in regio Utrecht. Bent u samenwerkingspartner, bestuurder of raadslid? Klik dan door naar VRU.nl »