Logo VRUBrandweer

Organisatiestructuur

kantoor6klein
Veiligheidsregio Utrecht
De brandweer in de regio Utrecht maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de regio Utrecht op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Er werken ongeveer 2400 medewerkers, waarvan ongeveer 80% zich bezig houdt met brandweerzorg. Bijvoorbeeld in de uitrukdienst, maar ook in op de meldkamer en in allerlei ondersteunde functies. Het grootste deel van onze medewerkers bestaat uit vrijwillige brandweermensen, die naast hun reguliere baan dag en nacht beschikbaar zijn om uit te rukken als nood aan de man is. Voor meer informatie, zie brandweertaken.


Meer dan alleen brandweer
Veiligheidsregio Utrecht voert meer dan alleen brandweertaken uit. We leveren een belangrijke bijdrage aan het multidisciplinaire beleid gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Ook hebben we taken op het gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening (GHOR) en gemeentelijke crisisbeheersing. We zijn de spil in een groot netwerk van partners op het gebied van fysieke veiligheid. Voor meer informatie over het bestuur en de directie van Veiligheidsregio Utrecht, de taken, de ondersteunende afdelingen of medezeggenschap, zie onze website www.vru.nl.

Brandweer
Voor meer informatie over de 67 brandweerposten in de provincie Utrecht, zie de regiokaart, contactgegevens en locaties

 

U bevindt zich op de publiekssite van de brandweer in regio Utrecht. Bent u samenwerkingspartner, bestuurder of raadslid? Klik dan door naar VRU.nl »