Logo VRUBrandweer

Werken

werkplekkleinJe werkgever heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om het treffen van de nodige maatregelen om brand te voorkomen of in ieder geval de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Maar je kunt als werknemer ook een aantal dingen doen.


Wat kun je doen als werknemer?

Als je je verdiept in de brandveiligheidsmaatregelen die je werkgever heeft genomen, ben je beter voorbereid op brand.

  • Weet u hoe je moet vluchten als er toch brand uitbreekt? Ben je bekend met het ontruimingsplan?
    Uit onderzoek van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) blijkt dat mensen vaak niet onmiddellijk reageren op een brandalarm. Als ze vluchten, maken ze geen of nauwelijks gebruik van nooduitgangbordjes en veelal ook niet van de dichtstbijzijnde nooduitgang. De meeste mensen gebruiken als 'nooduitgang' de ingang waardoor ze zijn binnengekomen. Dat je niet door rook moet vluchten is bekend, maar het wordt toch vaak gedaan.
  • En weet je hoe je een brandblusser moet gebruiken?


Wat moet je werkgever doen?

Hier moet je werkgever voor zorgen:

  • Elk gebouw in Nederland, dus ook bedrijfspanden, moeten voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Ook zullen de nodige brandveiligheidinstallaties aanwezig moeten zijn. Afhankelijk van het type gebouw en de hoeveelheid personeel zijn dit bijvoorbeeld sprinklerinstallaties, een BHV-organisatie, een ontruimingsalarm, vluchtroute-aanduiding en blusmiddelen.


Meer informatie

Voor meer informaite kun je terecht bij je werkgever of de bedrijfshulpverlener binnen je bedrijf. Werkgevers vinden meer informatie op onze website bij brandveiligheidseisen.

U bevindt zich op de publiekssite van de brandweer in regio Utrecht. Bent u samenwerkingspartner, bestuurder of raadslid? Klik dan door naar VRU.nl »